MODIVO S.A. wzmacnia zespół odpowiedzialny za pozycję Spółki na rynkach zagranicznych